Vodní nádrže

Přehrada Josefův Důl

Vodní nádrž Josefův Důl leží v 760 m.n.m. a byla vybudována v letech 1976–1982 na řece Kamenici přibližně 2 km nad obcí Josefův Důl. Svojí plochou je největší přehradou Jizerských hor.
Sypaná hráz je dlouhá 720 m, vysoká 43 m a zadrží 23 milionů m3 vody (více než všechny ostatní jizerskohorské přehrady dohromady).

Přehrada je určena především k zásobování Liberecka a Jablonecka pitnou vodou, k výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně a jako ochrana před povodněmi. Poblíž hráze stojí šedesátimetrová odběrná věž, od níž vede 2440 metrů dlouhá podzemní štola, která se táhne až sto třicet metrů pod horským hřbetem a ústí v úpravně vody v Bedřichově, kousek pod penzionem Uko.

Přehrada Souš

Údolní přehrada Souš byla postavena roku 1915 na říčce Černá Desná. Její hráz je sypaná, vysoká 21 m a dlouhá 364 m. Vodní hladina zabírá plochu kolem 86 hektarů. Jméno dostala podle osady Souš, jejíž část se dnes nachází pod hrází.

Přehrada byla roku 1974 přeměněna na reservoár pitné vody pro Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko. Koupání a rybolov jsou tady proto zakázány a okolí je přísně chráněno.

Kolem Souše vede opravená Soušská silnice, po které se mohou osobní automobily dostat přes Smědavu až do Bílého Potoka a Hejnic na druhé straně hor, ovšem jen během letní sezóny od května do října. V zimě je silnice uzavřena.