Rašeliniště

Rašeliniště v Jizerských horách začala vznikat hned po skončení poslední doby ledové, zhruba před 10 tis. lety, k jejich největšímu rozvoji došlo před 5 tis. lety. V horách je přes 50 rašelinišť o celkové ploše přesahující 250 ha a dosahují hloubky až několik metrů. Největšími rašeliništi jsou Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky. Většina rašelinišť je přísně chráněna, a tedy běžně nepřístupná, Rašeliniště Jizerky a Na Čihadle jsou částečně zpřístupněny.

Pro rašeliniště je typický výskyt borovice kleče společně s borůvkou bažinnou, kyhankou sivolistou, klikvou bahenní a šichou černou. Rašeliníků se zde vyskytuje 10 druhů. Mezi vzácnější druhy rostlin patří blatnice bahenní, ostřice chudokvětá, ostřice mokřadní, suchopýrek trsnatý a jalovec obecný nízký.

Rašeliniště Na Čihadle

Jedno ze známých vrcholových rašelinišť v sedle mezi Snědavskou horou a Černou horou, leží ve výšce 950–980 m.n.m. Rašeliniště spolu s rašelinným lesem a menším rašeliništěm Žďárek bylo vyhlášeno Státní přírodní rezervací v roce 1987. Místo bylo pojmenováno podle čihařů, kteří zde lovili ptáky na tahu.

Pramení zde Černý potok (rozvodí Baltského moře) a říčka Jedlová (rozvodí Severního moře). Hloubka největší tůně je necelé 4 m. Samotné rašeliniště není porostlé klečí a na jeho okraji byla zbudována 4m vyhlídková věž s informační tabulí. Rašeliniště je snadno přístupné z Hejnic po Stolpišské silnici.

Malá jizerská louka - Rašeliniště Jizerky

Přírodní rezervace na ploše 179 ha od roku 1960, podél Jizerské silnice z Jizerky na Smědavu, prochází jím naučná stezka (od r. 1971). Jediné rašeliniště v horách, které bylo v minulosti těženo pro potřebu lázní v Libverdě. Typické porosty: rašeliníky a mechy, bříza, klikva, vlochyně, suchopýr pochvatý atd., po okrajích vrchovišť také jalovec zakrslý, kleč aj. Z náplavů podél břehů Safírového potoka a Jizerky, do které se vlévá, byly už v 16. stol. rýžovány vzácné nerosty (rubín, safír, ametyst, topas, beryl, černý iserin a černohnědý iserit aj., krátce také zlato).

Velká jizerská louka - Rašeliniště Jizery

Přírodní rezervace na ploše 202 ha, vyhlášena v roce 1960. Rozkládá se podél toku Jizery v údolí pod Středním jizerským hřebenem. Asi nejcennější přírodní lokalita hor s mrtvými říčními rameny, písčinami a porosty kleče, také zde roste jalovec, smrk, bříza karpatská a další typické rostlinstvo.