Pojištění storna pobytu v penzionu Uko

Smluvní ujednání k dodatkovému pojištění storna | Všeobecné pojistné podmínky

Naši hosté mohou využít naší rámcové smlouvy č. 50 945239 56 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou, a.s., která nabízí pojištění pro případ zrušení účasti na pobytu (pojištění storna) nebo nevyužití cestovní služby. Součástí této smlouvy je, kromě pojištění storna, také úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění je koncipováno ve 2 variantách pojistných částek.

Pojistit se mohou klienti od 0 do 70 let.

Pojištění storna - varianta 1A

1A (nižší varianta storna):   
úrazové pojištění dospělý dítě  
smrt následkem úrazu 100 000,- Kč 25 000,- Kč  
trvalé následky úrazu 200 000,- Kč 100 000,- Kč  
tělesné poškození způsobené úrazem 25 000,- Kč 10 000,- Kč  
pojištění zavazadel 15 000,- Kč 10 000,- Kč  
pojištění odpovědnosti      
za škodu na zdraví a na životě 2 000 000,- Kč 2 000 000,- Kč  
za škodu na věci 1 000 000,- Kč 1 000 000,- Kč  
za jinou majetkovou škodu 500 000,- Kč 500 000,- Kč  
pojištění nevyužité cestovní služby 10 000,- Kč 10 000,- Kč (max. 80 % doložených nákladů)
pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (storno) 5 000,- Kč 5 000,- Kč (max. 80 % ze stornopoplatku)

Pojistné je sjednáno ve výši:

1A (dítě do 15 let věku) 12,- Kč za 1 den cesty
1A (dospělý do 70 let věku) 22,- Kč za 1 den cesty

Pojištění storna - varianta 1B

1B (vyšší varianta storna):   
úrazové pojištění dospělý dítě  
smrt následkem úrazu 100 000,- Kč 25 000,- Kč  
trvalé následky úrazu 200 000,- Kč 100 000,- Kč  
tělesné poškození způsobené úrazem 25 000,- Kč 10 000,- Kč  
pojištění zavazadel 15 000,- Kč 10 000,- Kč  
pojištění odpovědnosti      
za škodu na zdraví a na životě 2 000 000,- Kč 2 000 000,- Kč  
za škodu na věci 1 000 000,- Kč 1 000 000,- Kč  
za jinou majetkovou škodu 500 000,- Kč 500 000,- Kč  
pojištění nevyužité cestovní služby 10 000,- Kč 10 000,- Kč (max. 80 % doložených nákladů)
pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (storno) 10 000,- Kč 10 000,- Kč (max. 80 % ze stornopoplatku)

Pojistné je sjednáno ve výši:

1B (dítě do 15 let věku) 14,- Kč za 1 den cesty
1B (dospělý do 70 let věku) 24,- Kč za 1 den cesty

Postup při sjednání pojištění storna

 1. Pojištění storna doporučujeme sjednat při zadávání rezervace Vašeho pobytu, nejpozději do 3 dnů po odeslání zálohové platby.
 2. Výpočet pojistného: počet dní (ne nocí!) x počet osob (dospělých nebo dětí) x denní sazba
  Např. pobyt 20. 8.-27. 8. 2011, částka za pobyt: 2 x 4130,- (2 dosp.) + 2 x 2891,- (2 děti 6-12 let) = 14.042,- Kč, záloha bude 7.021,- Kč
  vejdu se do částek 10.000,- / 5.000,- Kč, takže zvolím variantu 1A
  výpočet pojistného: 8 dní x (2 x 22,- + 2 x 12,-) = 544,- Kč

  Sjednané maximální pojistné částky v jednotlivých variantách se vztahují na 1 osobu (tzn. pokud rodina za celý pobyt platí celkem 14.042,- Kč a záloha je 7.021,- Kč za 4 osoby, je limit 5.000,- Kč na osobu jako max. pojistná částka zcela dostačující)

 3. Administrativu vedeme my, host u nás pouze nahlásí, jakou variantu si zvolil. Výhodou pro hosta je, že nemusí zbytečně trávit čas další administrativou spojenou s cestováním do pojišťovny.
 4. Host uhradí pojistné na náš účet, společně s platbou zálohy (nebo nejpozději do 3 dnů po odeslání zálohy).
 5. Pojistná událost (když se něco stane), se ohlásí nám na penzion.
 6. Ke každé pojistné události musí host doložit relevantní doklady, které budou potřeba doložit na pojišťovnu, kvůli likvidaci vzniklé pojistné události  (potvrzení o nemoci od lékaře, hospitalizace, ...).
 7. Pojišťovna neuzná storna z důvodů: špatné počasí, nechtělo se mi, manžel musel do práce, rozbilo se nám auto apod.
 8. Pojišťovna Vám (jako hostu) po likvidaci pojistné události vyplatí uhrazenou zálohu, max. do výše 80 % Vámi realizované platby. V max. pojistných částkách 5.000,- nebo 10.000,- Kč dle Vámi zvolené varianty a rozsahu pojištění.

Úrazové pojištění

V rámci pojištění storna, které máme pro klienty vyjednáno, je vloženo úrazové pojištění hosta po dobu pobytu a cesty na pobyt. Tzn. pokud si u nás host v době pobytu např. zlomí ruku v našem areálu, je možné řešit z této úrazové pojistky odškodnění. Nehledě na to, zda má host uzavřeno jiné úrazové pojištění.
Dále můžeme namátkově uvést nepříjemnosti, se kterými jsme se v minulosti setkali a kterým se nelze bohužel úplně vyhnout: vymknutý kotník na trampolíně, odřeniny z neopatrné chůze na cestách, úrazy spojené s cyklistikou a turistikou i mimo areál penzionu, poranění při návštěvě jiných zařízení během pobytu, úrazy způsobené na sjezdovce ...

Pojištění odpovědnosti za škodu

V rámci pojištění storna, které máme pro klienty vyjednáno, je vloženo také pojištění odpovědnosti. Tzn. pokud u nás třeba děti hosta rozbijí okno, je pojistná událost řešitelná z tohoto pojištění bez ohledu na to, zda má host uzavřeno jiné pojištění odpovědnosti. Pokud se stane, že u nás host neodbornou manipulací poškodí např. vybavení pokoje, je možné tuto pojistnou událost také řešit z tohoto pojištění.
Odpovědnost se samozřejmě vztahuje na celou dobu pobytu a není omezena jen areálem penzionu, pokud se stane, že host např. shodí láhve v supermarketu, je možné pojistnou událost likvidovat z jeho pojištění storna, díky nastavení pojistné smlouvy, kterou máme za penzion s Kooperativa pojišťovnou, a.s. uzavřenu.

Přejeme Vám klidný pobyt bez nehod.