Minigolf

Minigolf Penzion Uko
Minigolf na střeše Penzionu Uko

Minigolf

Minigolf v penzionu Uko - Jizerské hory

1. 8. 2010 byl zprovozněn minigolf - přímo v areálu penzionu Uko, Bedřichov. Minigolf je umístěn na střeše restaurace uprostřed zeleně, má celkem 13 unikátních drah zhotovených ze speciálního betonu a cihel.

Provozní doba minigolfu u penzionu Uko

Duben – listopad, 10:00 – 20:00 hod. v závislosti na roční době a počasí

Ceník minigolfu

Dospělí 50,- Kč / 1 hůl / 1 hod. hry
Děti 2–6 let 20,- Kč / 1 dětská hůl /
1 hod. hry
Děti 6–12 let 30,- Kč / 1 juniorská hůl /
1 hod. hry
Rodinné vstupné max. 150,- Kč / 2 dosp. a
2 dětské hole / 1 hod. hry
Každá další
započatá půlhodina
dosp. 25,- / děti 10,- / 15,- /
rodina 75,- Kč

Provozní řád minigolfu

 1. Před vstupem na plochu minigolfu si prosím vyzvedněte v naší  restauraci minigolfové hole, míčky a tzv. herní plán (pro max. 4 hráče a 1 kolo), do kterého si zapíšete Vaše dosažené výsledky na jednotlivých drahách. Herní plán Vám poslouží zároveň jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků. Všechny osoby, které vstupují na hrací plochu (kromě dětí do 2 let), jsou považováni za hráče a proto musí mít zapůjčenou vlastní hůl.
 2. Za vypůjčení sportovního nářadí Vás požádáme o  zástavu 200,- Kč, které Vám samozřejmě po skončení hry vrátíme o proti nepoškozenému sportovnímu nářadí zpět.
 3. Každý hráč si opatruje zapůjčené sportovní nářadí. V případě jeho poškození nebo ztráty ho budeme nuceni požádat o finanční náhradu (míček 50,-Kč, minigolfová hůl 450,-Kč).
 4. Pravidla minigolfu naleznete na „Herním plánu“.
 5. Pro pohyb po minigolfu Vám poslouží vyznačené zelené plochy. Žádáme Vás, aby jste nevstupovali na hrací betonové plochy a okraje minigolfu. Nevstupujte též do osázených ploch kolem minigolfu a nepřelézejte betonový osázený truhlík. Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů. Kouření v areálu minigolfu není povoleno.
 6. V případě porušení námi stanovených pravidel Vás budeme nuceni pokutovat částkou 200,- Kč.

Doporučená pravidla minigolfu

 1. Před vstupem na plochu minigolfu si prosím vyzvedněte v naší restauraci minigolfové hole, míčky a tzv. Hrací plán (pro max. 4 hráče a 2 kola), do kterého si zapíšete Vaše dosažené výsledky na jednotlivých drahách. Hrací plán Vám poslouží zároveň jako vstupenka na minigolf i doklad o zapůjčení holí a míčků.
 2. Pro hru na jedné jamce je maximální doporučený počet hráčů 4. Před každou hrou je třeba určit pořadí hráčů (v případě skupiny), v jakém půjdou hrát jednotlivé jamky. Začíná hráč č. 1 a hraje, dokud nedopraví svůj míček do jamky. Poté následuje hráč č. 2, atd.
 3. Cílem hry je dopravit míček ze základního umístění do jamky v co nejmenším počtu úderů. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech drahách.
 4. Dráhy se hrají v pořadí od 1 do 13, podle číselného označení drah.
 5. Začíná se ze základního umístění. Pokud míček po úderu nepřekoná první překážku, musí hráč další úder hrát opět ze základního umístění. Překročí-li míček první překážku, hraje se dále z pole za touto překážkou, z toho místa, kde se zastavil. Na některých drahách překážka není, na těchto drahách se hraje každý úder ze základního pole.
 6. Za každý úder se počítá bod.
 7. Pokud se míček při hře ocitne mimo dráhu, je navrácen zpět v místě, ve kterém dráhu opustil a hráč si připočítá jeden trestný bod. V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od obruby na vzdálenost cca. 20 cm.
 8. Uvázne-li míček na obrubě nebo na některé z překážek dráhy tak, že je další hra znemožněna, je možné míček položit kolmo k obrubě cca. 20 cm a hrát úder z tohoto místa.
 9. Vrátí-li se míč odrazem za základní bod, hraje se dále ze základního bodu.
 10. Maximální počet úderů na jamku je 6. Pokud se nepodaří dopravit míček do jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do tabulky 7.
 11. V případě, že Vás v průběhu hry na kterékoliv dráze dojde jiná skupina hráčů či jednotlivý hráč a je zřejmé, že tyto brzdíte, jste povinen/ni pustit tuto skupinu či jednotlivce před sebe.

Přejeme příjemnou zábavu, nadšení ze hry a profesionální údery!