Horské vrcholy

Bukovec
Bukovec - Jizerské hory
Bramberk

787 mn.m. - vzdálenost od penzionu 8,2 km autem, 7,8 km pěšky

Lučany nad Nisou

21 m vysoká žulová rozhledna otevřená pro veřejnost v roce 1912

Bukovec

1005 m n. m. - vzdálenost od penzionu 28 km autem, 20,7 km pěšky

Bukovec je výrazný čedičový vrch na východním okraji Jizerských hor, v okrese Jablonec nad Nisou. Svým výrazným kuželovitým tvarem tvoří dominantu horské osadě Jizerka. Díky čedičovému podkladu se na vrchu vyvinula bohatá flóra. Zajímavosti místní přírody popisuje naučná stezka. Z vrcholu je za dobrého počasí rozhled také na západní část Krkonoš. Bukovec je jednou z největších čedičových kup v Evropě.

Černá hora

1085 m n. m. - vzdálenost od penzionu 8,6 km autem, 10,3 km pěšky

Jedná se o dvojvrchol, vyšším vrcholem je Černá hora (1085 m, starý název Černá hora kristiánovská) a nižším vrcholem jsou Sněžné věžičky (1070 m, starý název Černá hora hejnická), které jsou asi 1 km severovýchodně od Černé hory. V sedle mezi oběma vrcholy leží nejvýše položené rašeliniště v české části pohoří.

Frýdlantské cimbuří

900 m n. m. - vzdálenost od penzionu 38 km autem, 13,5 km pěšky

Významná skalní skupina ve střední části hřebene Poledních kamenů v Jizerských horách. Název má připomínat podobnost skal s rozeklaným cimbuřím frýdlantského zámku. V okolí skal byla do roku 1999 stejnojmenná národní přírodní rezervace, dnes však je tato oblast částí NPR Jizerskohorské bučiny. Skály jsou také významnými horolezeckými terény.

Holubník

999 m n. m. - vzdálenost od penzionu 38 km autem, 10,8 km pěšky

Hora ležící v Severních Čechách ve středu Hejnického hřebene v pohoří Jizerské hory. Holubník je přístupný po červeně značené turistické stezce spojující Ptačí kupy (1013 m) a sedlo Holubníku (999 m). Po severním úbočí vrcholu je vedena Štolpišská silnice, po jižním úbočí zase Nová cesta.

Jizera

1122 m n. m. - vzdálenost od penzionu 28 km - autem, 14,1 km pěšky 

Druhá nejvyšší hora české části Jizerských hor a také nejvyšší vrchol Hejnického hřebene a celé Jizerské hornatiny. Zároveň je horou s nejvyšší prominencí (převýšením od sedla) ze všech tisícovek v české části hor.

Nekraš (Královka)

859 m n.m. - vzdálenost od penzionu 2,7 km autem, 1,4 km pěšky

Nejvyšší místo Maxovského hřebene. Rozhledna (vysoká 23,5 m) z r. 1907, pod ní stojí chata, která je z r. 1936. Název Královka je počeštěným názvem původního německého pojmenování Königova výšina. Nejstarším českým názvem vrcholu je Nekraš.

Olivetská hora

886 m n.m. - vzdálenost od penzionu 7,3 km pěšky

Vede přes ní po zpevněné cestě modrá turistická značka a v její trase také lyžařská Jizerská magistrála. Prochází tudy též Nová poutní cesta přivádějící poutníky z Liberecka do Hejnic k tamnímu kostelu Navštívení Panny Marie. Na jejím východním úbočí pramení Černá Nisa a ze západní strany vrchol obtéká řeka Jeřice. Severovýchodním směrem od vrcholu se nachází rozcestník turistických cest pojmenovaný „Bílá kuchyně – rozcestí“, jihovýchodně „Pod Olivetskou horou“ a jihozápadně „Závory“.

Ořešník

800 m n. m - vzdálenost od penzionu 14 km pěšky, 39 km autem

Skalnatý výběžek postranní části Hejnického hřebene Jizerských hor. Strmě se zvedá do výšky 800 metrů nad údolími Velkého Štolpichu i Smědé. Jméno tento mohutný žulový blok dostal po porostech lísky, které pokrývaly jeho okolí asi před 800 lety, v dobách, kdy sem přišli první kolonisté.

Petřín

635 m n. m. - vzdálenost od penzionu 11,7 km autem, 14,3 km pěšky

Jablonec nad Nisou, vyhlídková restaurace s 20 m vysokou rozhlednou, vinárna, hotel

Smědavská hora

1 083,9 m n.m. - vzdálenost od penzionu 30,6 km autem, 15,6 km pěšky

vysoká hora ležící v postranním výběžku Hejnického hřebene Jizerských hor. Hora je patrně nazvána podle řeky Smědé, která má jeden z pramenů v rašeliništích pod jižním svahem. Pod horou se nachází horská enkláva a chata Smědava. Asi 700 metrů jihovýchodně od vrcholu se rozkládá přírodní památka Vlčí louka. Na vrcholu se nalézá Borůvkový kámen, na kterém je umístěna schránka s vrcholovou knihou už z roku 1976.

Smrk

1124 m n.m. - vzdálenost od penzionu 49,5 km autem, 21,7 km pěšky

S výškou 1 124 metrů nad mořem je nejvyšší horou Smrčské hornatiny a zároveň také české části Jizerských hor. Odedávna se zde stýkaly hranice tří zemských celků: Čech, Lužice a Slezska. Dnes je zde pěší hraniční přechod do Polska a v roce 2003 zde byla znovupostavena rozhledna. Polský vrchol Smrek má výšku 1123 metrů a leží těsně za česko-polskou hranicí. Na jižních svazích hory pramení řeka Jizera a nedaleko vrcholu, na západním svahu hory, leží přírodní památka Klečoviště na Smrku.

zdroj: wikipedia.org